Pages Navigation Menu

DE LOKALE MAART ETTELBRÉCK

Samsteg 5ten & Sonndeg 6te Mäerz 2016
Saturday 5 & Sunday 6 March 2016

10h00-18h00 • DÄICHHAL, ETTELBRÉCK

60 STAENN 60 STANDS
Design, Moud, Kanner, Iessen a Gedrénks, Bicher, Fleeg, Servicer.
Design, Fashion, Kids, Food&Drinks, Publishers, Well-being, Services.

LOCAL FOOD VILLAGE & BAR
local Food Trucks, ice cream bike by Bargello, local bar

GRATIS ENTREE FREE ENTRANCE

GRATIS WORKSHOPEN FREE WORKSHOPS
fir all Alter iwwert de ganze Weekend
for all ages during the entire weekend

letzgolocal_ettelbruck_poster_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text below

No fënnef erfollegräichen Editioune gouf ‘De Lokale Maart’ vun der Stad Ettelbréck agelueden fir de Produzente vun der ‘Nordstad’ eng Professionell Plattform ze ginn a landeswäit lokal Produzenten am Norde virzestellen. Di zwee lescht Joer huet sech de ‘Lokale Maart’ beim Publikum ewéi bei de Participanten als immens populär erwisen. (7.500 Visiteuren am Oktober 2015)

Eis Visiteuren si jonk Professioneller déi interesséiert sinn di lokal Economie ze ënnerstëtzen an äifreg si lokal ze konsuméieren. Och d’Expat Gemeinschaft fillt sech immens vum ‘Lokale Maart’ ugezunn, eng Communautéit cdéi bislang net richteg gezielt gouf.

‘De Lokale Maart’ ass net einfach enMaart, mee virun allem e soziaalt Evenement wou d’Leit lokal Gidder entdecke kënnen, wou d’Produzenten ënnertenee Netzwierker schafe kënnen a de Publikum un diverse Workshopen deelhuele kann (an dat gratis).

——

After five successful editions ‘De Lokale Maart’ has been now invited by the Ville of Ettelbruck to give a professional platform to the producers from the ‘Nordstad’ and also to present local producers from across the country to north region. Over the past two years ‘De Lokale Maart’ has proven to be very successful within the public as well as the participants (7.500 visitors October 2015). Our visitors are young professionals, interested in supporting local economy and eager to consume local, and there is also wide expat community which has not been targeted before, which ‘De Lokale Maart’ attracts in great scale.

‘De Lokale Maart’ is not only a local market, but most of all a social event where public can discover local goods, where producers can network within each other and public can take part in various workshops (offered for free).